süpürləmə

süpürləmə
«Süpürləmək»dən f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • süpürləşmə — «Süpürləşmək»dən f. is. Qurbanın evində görünməyən bir süpürləşmə əmələ gəldi. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • süpürləmək — f. 1. Birdən üstünə atılıb əlləri ilə bərk bərk yapışmaq, tutub yıxmaq. <Cənnətəli ağa:> Ay. . hanı o günlər ki, on beş nökər ilə kəndin üstünə bulud kimi çöküb, bunu burda süpürləyir idim, onu orda. N. V.. 2. Hamısını qapıb götürmək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • süpürləşmək — f. Bir biri ilə qarpışmaq, tutuşmaq, qapışmaq. Pəhləvanlar süpürləşdilər. – Uşaqlar torpaqdan sümüyü götürəndə bir birinə aman vermir, süpürləşib yerə yıxılırdılar. Ç.. . . Qapıçı Qədim dayını geri itələdi. Onlar süpürləşdilər. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • basmarlamaq — f. Birdən qaba surətdə basıb tutmaq, qamarlamaq, süpürləmək, tutmaq, sıxcalamaq. Pişik siçanı basmarladı. – Onda gördük ki, Tərlan Məşədiağanın bir yanında bibisi oğlu Əyyubu basmarlayıb, cücə kimi altına alıbdır. S. S. A.. Ayaqyalın uşaqlar qara …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • orta — 1. is. Bir şeyin kənarlarından, uclarından az çox bərabər dərəcədə aralı olan yer; bir şeyin mərkəzi. Kəndin ortası. – Otağın ortasında bir soba vardı. S. H.. Dördkünc həyətin ortasında dördkünc bir bağça, bağçanın ortasında yenə dördkünc bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • süpürüşmək — bax süpürləşmək. Şehlidə bir neçə qız gəlin . . yasavulun otaqçasında pörtüncəyə qədər bir birilə süpürüşərdilər. S. R.. Cavanlar oynaşıb, süpürüşürdülər; Zarafat eyləyib, gülüşürdülər. H. K. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”